تست PCR ترکیش


احتراما با توجه به مقررات جدید کشور ترکیه در رابطه با ضرورت ارائه تست PCR به استحضار می رساند از تاریخ 

30 دسامبر 2020 ارائه تست منفی تا 72 ساعت در بدو ورود به ترکیه ، برای کلیه مسافران بالای 6 سال که با شرکت هواپیمایی 

ترکیش  به مقصد کشور ترکیه و یا به صورت ترانزیت به سایر مقاصد پرواز می کنند ، الزامی می باشد.

ضمنا در صورتی که ارائه تست PCR  در مقصد نهایی مسافر ضروری است ، توجه به ساعت اعتبار تست و محدودیت

کشور مقصد الزامی می باشد.

ضمنا خاطر نشان می گردد کلیه آزمایشگاه های تایید شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران ، 

جهت آزمایش تشخیص مولوکولی PCR مسافران برون مرزی ، مورد تایید این شرکت نیز میباشد.

جهت اطلاع از لیست مذکور به سایت به روز شده وزارت بهداشت مراجعه فرمایید. 
تاريخ انتشار : یکشنبه 7 دي 1399
تعداد بازدید : 345