لغور محدودیت ارمنستان


همراهان گرامی احتراما به اطلاع می رسانیم : 

کلیه محدودیت های مرتبط با همه گیری کووید 19 جهت سفر به کشور ارمنستان لغو گردیده و مسافران 

می توانند با مجوز های معتبر مانند گذشته به این کشور سفر نمایند.

جهت کسب اطلاعان بیشتر با همکاران ما در ارتباط باشید.
تاريخ انتشار : سه شنبه 1 شهريور 1401
تعداد بازدید : 209