قوانین جدید ورود به امارات


قوانین جدید ورود به کشور امارات 

1 - کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به امارات باید قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR 

در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 

نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی با QR  کد به همراه داشته باشند .لیست مراکز تایید شده

آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir  قابل دریافت می باشد.

* از پذیرفتن مسافران دارای گواهی جواب منفی تست کرونا بدون QR کد، جلوگیری خواهدذ شد.

2- مسافران دارای کارت واکسیناسیون که از نوبت واکسن جانسون 28 روز یا از دومین نوبت واکسن مدرنا یا فایزر 

یا آسترازنکا یا سینوفارم یا اسپوتینگ 14 روز گذشته باشد از انجام تست PCR معاف خواهند بود.

* ارائه کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی و با QR کد الزامی است.

3- نصب برنامه Covid-19 DXB smart App بر روی گوشی همراه مسافران قیل از انجام سفر الزامی است.

4- داشتن بیمه نامه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت برای مسافران با ویزای توریستی الزامی می باشد.

5 - از کلیه مسافران در بدو ورود به کشور امارات تست  PCR گرفته می شود.
تاريخ انتشار : شنبه 14 اسفند 1400
تعداد بازدید : 374