به روز رسانی مقررات ورود به ایران


1 - کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ایران ، می بایست در محدوده 72 ساعت مانده 

به پرواز اقدام به انجام آزمایش  PCR  نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به 

همراه داشته باشند .

2 - مسافران بالای 12 سال با تابعیت غیر ایرانی علاوه بر تست PCR، می بایست دارای کارت واکسیناسیون 

کرونا به زبان انگلیسی بوده و از آخرین نوبت تزریق آنها 14 روز گذشته باشد .مسافرانی که از زمان انجام 

واکسیناسیون آنها بیش از 9 ماه گذشته باشد ، می بایست نوبت تکمیلی واکسن کرونا را دریافت کرده باشند و 

کارت آن را به زبان انگلیسی ارائه نمایند.

3 - تکمیل فرم خود اظهاری پیوست توسط مسافران قبل از پرواز الزامی است .

جهت کسب اطلاع بیشتر با همکاران ما تماس حاصل فرمایید. 
تاريخ انتشار : دوشنبه 2 اسفند 1400
تعداد بازدید : 164