کنسلی پرواز هند و پاکستان


سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری : 

بر اساس تصمیمات وزارت بهداشت در خصوص پروتکل های مراقبت  بهداشتی مرزی در مسافرت هوایی و 

همچنین شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در آن کشور ها  ، پرواز ها به / از دو کشور هند و پاکستان از ساعت 24 

مورخ 4 اردیبهشت برابر بت 24 آوریل 2021 ممنوع می شود .

تاريخ انتشار : شنبه 4 ارديبهشت 1400
تعداد بازدید : 146