آخرین مقررات سفر به کشور انگلیس

سازمان هواپیمایی کشور انگلیس در اطلاعیه ای آخرین مقرران ورود به این کشور را اعلام کرد.

* مسافران پروازهای لندن با مدارک زیر مینوانند به  این کشور سفر کنند:

* دارندگان پاسپورت اتحادیه اروپا، ایستلند، نروژ، سوئیس، انگلیس، کانادا، آمریکا و استرالیا .

* دارندگان انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلیس، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلیس اقامت داشتند ،
مجوز آنان ابطال گردیده و اجازه انجام پرواز به این کشور را نخواهند داشت .

* دارندگان ویزای دانشجویی و توریستی انگلیس و مسافرانی که به صورت ترانزیت به کشور آمریکا و کانادا مسافرت میکنند.

* همچنین تمامی مسافران می بایست قبل از سفر به کشور انگلیس با مراجعه به سایت 
https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form
 فرم خود اظهاری پزشکی را تکمیل و در بدو ورود کپی فرم تکمیل شده را به پلیس گذرنامه در فرودگاه انگلیس تحویل نمایند.

در صورت عدم تکمیل این فرم ، مسافران به مبلغ 100 GBP جریمه خواهند شد.

* از سوی دیگر مسافران پس از ورود به این کشور ، به مدت 14 روز در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی باشند.

شایان ذکر است ورود هرگونه بار دستی به صورت ترولی یا چرخ دار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا میتوانند 
فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

ضمنا استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی است .

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران " هما "
تاريخ انتشار : شنبه 22 شهريور 1399
تعداد بازدید : 112