اطلاعیه کنسلی پروازها


همراهان گرامی به اطلاع میرسانیم ، ایرلاین های ترکیش ، کویتی، آذربایجان، ایرفلوت ،

عمان ایر  و ایر عربیا همچنان کنسل میباشد.

همچنین هواپیمایی لوفت هانزا و اتریشی کنسلی خود را تا 15 سپتامبر به صورت رسمی  اعلام 

کرده اند . به محض برقراری مجدد پروازها اطلاع رسانی خواهد شد.
تاريخ انتشار : دوشنبه 27 مرداد 1399
تعداد بازدید : 70