پوشش هزینه درمان کرونا
پوشش رایگان هزینه درمانی بیماری کرونا برای مسافران هواپیمایی امارات

شرکت هواپیمایی امارات در جهت رفاه مسافرین اقدام به پوشش رایگان هزینه های درمان کرونا تا سقف 150.000 یورو 
و هزینه های قرنطینه روزی 1000 یورو، حد اکثر به مدت 14 روز نموده است .این پوشش یدون در نظر گرفتن کلاس و
مقصد پروازی مسافران ارائه شده که می بایست یک سگمنت پروازی تا تاریخ 31 اکتبر 2020 برابر با 10 آبان 1399
انجتم شود و تا 31 روز از تاریخ شروع سفر معتبر است.


تاريخ انتشار : دوشنبه 6 مرداد 1399
تعداد بازدید : 78