برگزاري سمينار، گردهمايي و مراسمشركت ارميترا با سابقه درخشان طي 15 سال به همراه كادري مجرب و حرفه اي، در زمينه برگزاري گردهمايي شركت هاي بين المللي و داخلي، 

آمادگي ارائه مشاوره و اجراي شايسته ي همايش و ضيافت با بهترين امكانات، در اقصي نقاط ايران خواهد بود