ویزای توریستی ایران

مدارک ویزای توریستی ایران

مدارک میزبان:

اسکن صفحه اول شناسنامه 
اسکن کارت ملی 
آدرس و شماره تماس محل کار و زندگی 
شغل میزبان 


مدارک میهمان:

اسکن صفحه اول پاسپورت 
اسکن عکس پرسنلی 
آدرس محل زندگی 
نام پدر میهمان 
شغل میهمان