وقت سفارت انگلیس

مدارک اولیه برای تعیین وقت سفارت انگلیس

  1. اسکن صفحه اول پاسپورت
  2. فرم تکمیل شده درخواست وقت سفارت به زبان فارسی
  3. واچر هتل محل اقامت در انگلیس و رزرو بلیط رفت و برگشت
  4. فایل اسکن دعوتنامه انگلیس و مدارک هویتی دعوت کننده (در صورت داشتن دعوتنامه)