ویزای ایران

اعتبار ویزای ایران

مدت اعتبار ویزای ایران و تعداد روز مجاز که شخص متقاضی میتواند در کشور ایران حضور داشته باشد در استیکری که توسط نمایندگی ایران در پاسپورت میهمان چسبانده می شود مشخص شده است، اگر میهمان در زمان اعتبار ویزا به کشور مراجعه نکند ویزا باطل شده و باید برای ورود مجدد به ایران درخواست جدیدی ارسال کند. به صورت کلی ویزای ایران دارای سه ماه اعتبار و 30 روز مدت اقامت می باشد. اگر شخص مراجعه کننده به کشور ایران تمایل داشته باشد بیشتر از مدت 30 روز در داخل ایران بماند باید ویزای خود را با مراجعه به پلیس اتباع خارجی تمدید نماید.

 

 

ویزای مولتی ایران

اتباع خارجی که سفرهای زیادی به کشور ایران دارند در طول زمان به علت هزینه های اخذ مجدد ویزا و زمانبری های لازم برای هر بار دریافت ویزای ایران ، تصمیم میگیرند که از خدمات ویزای مولتی ایران استفاده کنند تا یکبار هزینه ویزا پرداخت کنند و بتوانند بارها بدون دردسر اخذ دوباره ویزا به کشور ایران سفر کنند
در ابتدا باید ذکر گردد که ویزای کثیرالمسافره ایران فقط به اتباعی ارائه میگردد که قبل از این، سفرهای تجاری به ایران داشته اند و کسانی که متداولا از ویزای توریستی برای ورود به ایران استفاده کرده اند نمیتوانند ویزای مولتی ایران را دریافت کنند
متقاضی اخذ ویزای مولتی باید در یکسال گذشته حداقل سه ویزای یکبار ورود تجاری دریافت کرده باشد تا بتواند از خدمات ویزای مولتی ایران استفاده نماید، افزایش مدت زمان ویزای مولتی ایران به ترتیب زیر است
سه ویزای یکبار ورود تجاری ایران در یکسالویزای مولتی سه ماهه ایران با حداکثر 15 روز اقامت 
دو ویزای مولتی سه ماهه ایران یا یک ویزای مولتی سه ماهه ایران با حداقل 4 بار ورودویزای مولتی شش ماهه ایران با حداکثر 21 روز اقامت 
دو ویزای مولتی شش ماهه ایران یا یک ویزای مولتی شش ماهه ایران با حداقل 7 بار ورودویزای مولتی یکساله ایران با حداکثر 30 روز اقامت

ویزای فرودگاهی ایران

متقاضیان محترم اخذ ویزای ایران در فرودگاه های بین المللی توجه کنند
طبق اعلام وزارت امور خارجه کشور ایران افرادی که تمایل به دریافت ویزا در بدو ورود را دارند باید قبل از ورود به کشور ایران در خصوص موارد زیر حداقل دو روز قبل از ورود اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر اینصورت اخذ ویزا با زمانبری حداقل چندین ساعت و یا رد درخواست و دیپورت صورت خواهد گرفت
برای کشورهایی که امکان دریافت ویزای فرودگاهی ایران را دارند درخواست اخذ ویزای ایران را ارائه دهید
برگه تایید ویزا را چاپ کرده و به همراه داشته باشید، ارائه این برگه به بخش روادید فرودگاه الزامی میباشد
برای دریافت استیکر یا مهر ورود ویزا باید هزینه های مربوط به خدمات ویزا را با ارز یورو به بانک مستقر در فرودگاه پرداخت نمایید

فرودگاه های فعال برای اخذ ویزای ایران:

اخذ ویزا در فرودگاه بین المللی امام خمینی

اخذ ویزا در فرودگاه بین المللی تبریز

اخذ ویزا در فرودگاه بین المللی شیراز

اخذ ویزا در فرودگاه بین المللی مشهد

اخذ ویزا در فرودگاه بین المللی بندر عباس