ژاپن

  • اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده).
  •  اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
  •  تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
  •  2 قطعه عکس 5/4 × 5/4 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو بدون عینک و جدید.
  •  ترجمه رسمي تمام صفحات شناسنامه مسافر با ﺗﺄييد دادگستري.
  •  ترجمه انگليسي و رسمي ( تایید دادگستری) گواهي اشتغال به کار بخش خصوصی با لیست بیمه تامین اجتماعی ( با ذکر سمت متقاضی ، میزان درآمد ،موافقت با مرخصی و فیش حقوقی ) روزنامه رسمي ( آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات )، پروانه کسب اتحاديه، پروانه وکالت پروانه مطب و کارت نظام پزشکی .
  •  ترجمه انگلیسی ( با مهر و تائید دادگستری ) گواهی اشتغال به تحصیل فقط مختص دانشجویان دانشگاه. (لازم به ذکر میباشد جهت دانش آموزان احتیاج به گواهی تحصیلی نمیباشد. )
  •  تمکن و پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک. ( سایز A4 و حداکثر صادره در 5 روز اخیر) .
  •  ترجمه انگليسي و رسمي ( تایید دادگستری) حکم و فيش حقوقي براي کارمندان ، اساتید ، معلمان ( بخش دولتی ) و بازنشستگان.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.