اسپانیا

 •  اصل و فتوکپی گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده).
 •  اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 •  فتوکپي ازتمام صفحات گذرنامه جدید و قبلی.(کلیه روادیدها ،کشورهای عضو شنگن و سایر کشورها)
 •  تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 •  2 قطعه عکس 5/3 ×5/4 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو و پشت نویسی شده.
 •  ترجمه اسپانیائی تمامی صفحات شناسنامه .
 •  اصل گواهی اشتغال به کار به زبان اسپانیایی یا ترجمه اسپانیائی. (با ذکر سمت ، تاریخ استخدام ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور).
 •  ترجمه روزنامه رسمی شرکت و آگهی تاسیس شرکت.
 •  ترجمه برگه رسمی حقوق دریافتی + لیست بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی.
  * براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به کار همسر الزامي است.
 •  برای مشاغل آزاد: ترجمه جواز کسب به همراه سند یا اجاره مغازه.
 •  براي افراد محصل: اصل معرفی نامه از مدرسه ، دانشگاه + کارت دانشجویی، ترجمه شده .
 •  براي افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي و کارت بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي الزامي است.
 •  برای پزشکان: ترجمه پروانه مطب وکارت نظام پزشکی واجاره یا سند مطب داشتن.
 •  ریز گردش حساب در 6 ماه گذشته و نامه تمکن مالی به زبان انگلیسی با درج تاریخ افتتاح و مانده حساب با قید شماره تلفن شعبه بانک.
 •  ترجمه سند مالکيت به نام مسافر (تمام صفحات).
  ●● ترجمه کلیه مدارک به زبان اسپانیایی می باشد،به غیر از پرینت بانکی.


با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.